Bodem als basis voor ruimtelijke plannen

Hieronder vindt u de samenvatting van het onderzoek 'Bodem als basis voor ruimtelijke plannen – Handreiking voor gebiedstypen Stedelijk Rood en Stedelijk Groen' uitgevoerd in opdracht van de projectgroep Bodem en RO van het Gelders bodemplatform.

Contact
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Ron Nap (R.Nap@apeldoorn.nl) van de Gemeente Apeldoorn.

Downloads