Plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen (Plaberum) 2003

Praktijkvoorbeeld

In Amsterdam wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen gebruik gemaakt van een plan- en besluitvormingsproces dat ertoe leidt dat bodem al in een vroeg stadium wordt meegenomen in de inrichting van de stad. Het voordeel van een dergelijk gestructureerd planproces is dat bodemsanering in Amsterdam in de meeste gevallen geen belemmeringen oplevert voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Het doel van het plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen (Plaberum) is om het gemeentebestuur een betere beheersbaarheid en sturingsmogelijkheden te bieden tijdens het ruimtelijke planproces. De opdeling van het ruimtelijk proces in fasen die elk afzonderlijk worden afgesloten met bestuurlijke besluitvorming zorgt voor een heldere procesgang waarin activiteiten en afwegingen op het juiste moment worden genomen. Daarnaast dient het Plaberum als checklist en communicatiemiddel en zorgt het ervoor dat per fase de juiste partijen betrokken zijn.

Het Plaberum is een instrument van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam en is in 2003 geactualiseerd. Een recente ontwikkeling in Amsterdam is het werken naar een nieuw ontwerp voor het woningbouwproces (De Grote Vereenvoudiging); deze ontwikkeling kan effecten hebben op de opbouw en het aantal te onderscheiden fasen in het Plaberum, maar zal niet veel invloed hebben voor het aspect bodem.

Hieronder vindt u het Plaberum 2003.

Contact
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Fred Jansen (f.jansen@oga.amsterdam.nl) van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA).

Downloads