Integrale benadering Amsterdamse Ondergrond

De gemeente Amsterdam wil samen met Waternet en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied de integrale benadering van de ondergrond verder vorm geven. Hoe komen we tot en organiseren we een gedeeld eigenaarschap voor de Amsterdamse ondergrond?
Deze opdracht is doorvertaald naar een werkplan Ondergrond 2018. In het Werkplan zijn acht projecten onderscheiden, ingedeeld binnen de sporen WETEN – WILLEN – WERKEN.


Samenvattend gaat Amsterdam in 2018 breed aan de slag met de positionering van de ondergrond op verschillende niveaus en zowel inhoudelijk als procesmatig.

Plan van Aanpak en Eindproducten zijn hier te downloaden.

Contactpersoon

Lidwien Besselink |  06 22857947 |  l.besselink@amsterdam.nl

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond