Praktijkgemeenschap ‘Van WAT naar HOE met 3D-ordening in Zuid-Holland, pilot Leidse regio’

De ondergrond is belangrijk bij veel opgaven in het fysieke domein. Dat weten we wel, maar daarmee zijn we er nog niet. De volgende stap is de vraag: “hoe” kan de ondergrond en een 3D-ordeningsbenadering helpen om maatschappelijke opgaven op te lossen? En vervolgens: “hoe” vertaal je dit in beleid en uitvoering (inclusief gebruik en beheer)? “Hoe” benut je het kerninstrumentarium van de Omgevingswet en in het bijzonder het omgevingsplan?

Het Netwerk bodem en ondergrond in de Leidse regio wil de antwoorden op bovenstaande vragen vinden door te doen. Het netwerk is eind 2015 gestart op initiatief van de gemeente Katwijk en heeft zich ontwikkeld als een kennisnetwerk bodem en ondergrond waarin naast de 10 regiogemeenten, de ODWH, de provincie Zuid-Holland, HH Rijnland, GGD West- Holland, Dunea en Alliander participeren. Afgelopen jaren heeft het netwerk steun vanuit het Uitvoeringsprogramma bodem & ondergrond ontvangen via de regioprojecten. Nu gaat het netwerk aan de aan de slag met een overkoepelend, gemeenschappelijk doel en met de persoonlijke doelen van de deelnemers. Via bijeenkomsten word gewerkt naar een effectief omgevingsbeleid waarbij de ondergrond helpt om maatschappelijke opgaven tot een oplossing te brengen en waarbij recht wordt gedaan aan een duurzame omgang met het natuurlijk kapitaal dat de ondergrond vormt. Vervolgens word onderzocht hoe een 3D ordening van de ondergrond samenhangt met de omgevingsvisie, omgevingsplannen, omgevingsprogramma’s en projecten.


Looptijd: April – Oktober 2020

Kennisagendathema: Omgevingswet


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond