United Nations Convention to Combat Desertification (1994): bescherming van bodem en land tegen degradatie

Wat is het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD)?

Het UNCCD-verdrag is de enige wettelijk bindende internationale overeenkomst die milieu en ontwikkeling koppelt aan duurzaam landbeheer. Het verdrag gaat specifiek over landbeheer in de droge gebieden. De VN stelden het verdrag op in 1994 en inmiddels ondertekenden 197 landen het verdrag. Het UNCCD heeft ook een kennisprogramma. Hiervoor organiseert de VN tweejaarlijks een conferentie. Onderzoek, kennis delen via expert- en evaluatiegroepen en het opstellen van publicaties ondersteunen het verdrag.

Wat is de relatie tussen UNCCD en de bodem?

UNCCD is mondiaal verantwoordelijk voor het handen en voeten geven aan SDG15.3. Eén van de speerpunten van het UNCCD-verdrag is landdegradatieneutraliteit (LDN). Het Strategisch Kader 2018-2030 (pdf, Engelstalig) is hét kader om deze landdegradatieneutraliteit te bereiken.

De UNCCD streeft in dit kader naar:

  • het herstel van productiviteit van gedegradeerde grond
  • de verbetering van het levensonderhoud van meer dan 1,3 miljard mensen
  • de verkleining van de gevolgen van droogte op kwetsbare bevolkingsgroepen

Wat doet Nederland?

In 1995 ratificeerde Nederland het verdrag. Nederland participeert vooral in projecten die kennis ontwikkelen en delen.

Meer weten?

Meer informatie en activiteiten zijn te vinden op de website van UNCCD (Engelstalig). UNCCD deelt de opgedane kennis op de webpagina Knowledge Hub (Engelstalig).