Stadsatlas Culemborg

Vanuit het project ‘Samen de Diepte in’ is het inzicht gekomen dat het van belang is om voorbereiding voor de omgevingswet op orde te hebben. De gemeente Culemborg heeft voor de periode 2019-2021 een programma opgesteld om te komen tot invoering van de Omgevingswet. Dit is vastgelegd in de nota ‘aan de slag met de Omgevingswet - spelen met ruimte’. Het is de uiteindelijke wens van de gemeente Culemborg om haar gehele atlas te digitaliseren en in een interactieve IT omgeving te krijgen. Hiervoor worden parallel aan dit project ook stappen gezet.

Dit project beoogt niet om de gehele atlas te digitaliseren. Alhoewel digitaliseren van bepaalde onderdelen (in met name de samenwerking met Van Hall Larenstein) plaats zal vinden en er verkend wordt hoe het technisch te realiseren, ligt de nadruk op het verder uitwerken van de gebruikersbehoeften, het oefenen met vragen uit de praktijk, en het oefenen met nieuwe werkwijzen en organisatiestructuren zoals die binnen de gemeenten straks gevolgd zullen gaan worden in het kader van het werken met de Omgevingswet.

Contactpersoon: Gemeente Culemborg: Anja Hattink-Brummelman

Looptijd: 2020

Kennisagendathema: Omgevingswet


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond