Memo's signalen bodemhelpdesk aan Implementatieteam Bbk

Ter bevordering van de implementatie van het Besluit bodemkwaliteit heeft Bodem+ een helpdesk en beheert zij het kennisplein.

De bevindingen aan de helpdesk worden genoteerd. Deze notities hebben als doel om het implementatieteam een indruk te geven van het aantal en de aard van de vragen dat binnenkomt bij de bodemhelpdesk en de relatie die door Bodem+ wordt aangebracht met het kennisplein. Tevens geven deze notities adviezen voor eventuele bijsturingen van communicatiestrategieën of opstellen van producten.

Downloads