Grond en baggerspecie - PFAS Tijdelijk handelingskader: normen en toepassingen

Onze helpdesk krijgt vaak terugkomende vragen.

Hieronder staan de veelgestelde vragen over het Besluit bodemkwaliteit, Grond en baggerspecie - PFAS Tijdelijk handelingskader: normen en toepassingen.