Internationale netwerken

Nederland is actief in meerdere internationale bodemnetwerken. Hier delen we kennis over bodembeleid en bodembeheer. Tegelijkertijd leren we van andere landen en pikken we ideeën op die we hier weer kunnen implementeren.

Nederland neemt deel aan: