Juridische aspecten gebiedsgericht grondwaterbeheer

In opdracht van het Uitvoeringsprogramma bodemconvenant is een juridisch handvat ontwikkeld voor de uitvoering van gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. Het handvat biedt ondersteuning bij het vergunnen, en handhaven van gebiedsgerichte grondwaterbeheer plannen.

Gebiedsgerichte aanpak vraagt om een andere werkwijze dan we tot nu toe gewend waren bij gevalsgerichte bodem sanering. Waar moet u op letten? Wat zijn de do’s en don'ts?

Dit handvat is erop gericht om op een overzichtelijke wijze de in de Wet bodembescherming opgenomen regeling van de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen uiteen te zetten. Het handvat gaat in op de belangrijkste facetten van de gebiedsgerichte aanpak: de inhoud, de relevantie, de voordelen, de verschillen met de gevals- en clustergerichte aanpak, de procedure om tot een gebiedsgerichte aanpak te komen etc.

De ervaringen die door koplopers worden opgedaan werden gedeeld via de website www.grondwatercollectief.nl. In dit handvat vertellen de gemeenten Zwolle, Tilburg en de provincie Gelderland over hun ervaringen met gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen.