Functiecombinaties

Soms kan door combinatie van functies goed met grondwater rekening worden gehouden.

Benthemplein Rotterdam

ondergrondse waterberging museumpark

De structuurvisie geeft richting aan de ruimtelijke inrichting van de gemeente. Dat kan naast functies bevorderen en uitsluiten, of aan regels verbinden, ook betekenen dat juist combinaties van functies worden gestimuleerd. Functiecombinatie heeft de laatste jaren de nodige aandacht in ons land.

De kracht van functiecombinaties is mooi getoond met voorbeelden in de publicatie 'Toekomstwaarde nu - de kracht van functiecombinaties'.

benthemplein

Spraakmakende voorbeelden van functiecombinaties waarin water een rol speelt zijn de waterberging in de parkeergarage (Ondergrondse waterberging museumpark) en het waterplein (Benthemplein), beide in Rotterdam.