Biodiversiteit

De biodiversiteit van de aarde staat zwaar onder druk. Het aantal soorten neemt door de jaren heen sterk af. In 2019 publiceerde het biodiversiteitspanel van de Verenigde Naties (IPBES) een rapport over Biodiversiteit. De belangrijkste conclusie is dat de natuur wereldwijd in een ongekend snel tempo achteruitgaat. Binnen enkele decennia worden een miljoen soorten in hun voortbestaan bedreigd.

Om (verder) verlies aan biodiversiteit tegen te gaan stelde de Europese Unie een eigen biodiversiteitsstrategie op. Onderdeel van deze Europese biodiversiteitsstrategie is een initiatief voor een Europese bodemstrategie. Daarnaast bestaat in Europa al enige tijd de regel dat nieuwe economische activiteiten netto geen extra ruimtebeslag mogen kosten (no net land take). Dit beschermt land, bodem en biodiversiteit.

Biodiversity Strategy for 2030 (2020): stoppen van achteruitgang van ecosystemen en biodiversiteit

Wat is de Biodiversity Strategy for 2030?

In de Biodiversity Strategy for 2030 of Biodiversiteitsstrategie staan concrete en bindende acties voor Europese landen om de achteruitgang van ecosystemen en biodiversiteit te stoppen en de natuur te beschermen. De Biodiversiteitsstrategie dient ook als Europese input voor wereldwijde afspraken op het gebied van biodiversiteit. De Biodiversiteitsstrategie voor 2030 is het vervolg op de Biodiversiteitsstrategie voor 2020. De Biodiversiteitsstrategie heeft een sterke relatie met de Europese Green Deal, de van Boer tot Bord Strategie en het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Wat is de relatie tussen de Biodiversity Strategy for 2030 en bodem?

In de Biodiversiteitsstrategie staan acties over bodem- en landbeheer. Voorbeelden van deze acties zijn:

  • bodemafdekking verminderen
  • bodemdegradatie stoppen
  • bodemkwaliteit en bodemgezondheid in bedreigde ecosystemen behouden en verbeteren
  • het ruimtebeslag verminderen en bedreigende activiteiten te verminderen
  • de vastlegging van broeikasgassen in de bodem bevorderen
  • vegetatiegroei op de bodem bevorderen
  • vervuiling tegengaan en terugdringen