Europese afspraken en beleidsontwikkelingen

Veel Nederlandse beleid over de bodem en landgebruik vloeit voort uit Europese afspraken. De Europese Commissie bereidt veel van deze afspraken voor en voert ze uit.

Belangrijke Europese afspraken en Europees beleid gaan over de omgang met ons bodem- en watersysteem, ons land en onze grondstoffen. Ze beogen een duurzame leefomgeving te creëren. Het gaat om de volgende belangrijke afspraken: