Verduurzaming in de voedselketen: From Farm to Fork (2021)

Wat is ‘From farm to Fork’?

‘From Farm to Fork’ of ‘van Boer tot Bord’ is een strategie gericht op het eerlijk, gezond en milieuvriendelijk maken van de voedselketen. De huidige voedselketen is niet duurzaam.

Wereldwijd is de voedselketen verantwoordelijk voor bijna een derde van de totale uitstoot van broeikasgassen. Ook gebruikt de keten grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen zoals grondwater. Overbemesting, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen leiden tot bodem- en (grond)waterverontreiniging. Grootschalige kap van bos vindt plaats voor de productie van diervoeder.

Zo leidt de huidige manier van voedselproductie tot verlies aan biodiversiteit en negatieve gezondheidseffecten. De verdeling van de economische en maatschappelijke kosten en baten in de huidige voedselketen is niet in balans.

De ' From Farm to Fork’-strategie wil de overgang naar een duurzame voedselketen versnellen zodat:

  • iedereen toegang heeft tot voldoende, veilig, voedzaam en duurzaam voedsel
  • de milieu-impact neutraal of positief is
  • de landbouw bijdraagt aan klimaatmitigatie en -adaptatie
  • verder biodiversiteitverlies uit blijft
  • voedsel betaalbaar blijft
  • het economisch rendement eerlijker tot stand komt

Wat is de relatie tussen ‘From Farm to Fork’ en de bodem?

Uiteraard is een gezonde bodem de basis voor een duurzame voedselproductie. De implementatie van de ‘From Farm to Fork’-strategie draagt daarom bij aan het stoppen van bodemdegradatie. Zo kunnen de bodemfuncties tegelijk bijdragen aan de klimaatopgaven, de bescherming van het grondwater en de verbetering van de biodiversiteit.

Meer weten?

Meer lezen over de ‘From Farm to Fork’-strategie kan op de website van de EU.