Bodem en Ondergrond in Nijmegen

Het doel van dit project is om bodem en ondergrond te positioneren in de strategische fasen van ruimtelijke projecten/trajecten en maatschappelijke opgaven. Het opgebouwde gemeenschappelijk systeemverhaal brengt de gemeente Nijmegen in in het proces voor het opstellen van haar Omgevingsvisie. Daarmee ontstaat een integrale benadering van de leefomgeving, inzicht in wat wel en niet kan en daarmee snellere en betere besluitvorming in de fase waarin de keuze voor locatie en ontwerp aan de orde is. Dan worden nieuwe plannen en opgaven gelegd naast de potenties en kwetsbaarheden van de bodem op het moment waarop wordt besloten waar het beschikbare geld aan wordt uitgegeven (de meer operationele fasen).

Projectinformatie

Uitvoering:

Projectleider:

Contact: Marieke Wesseling

m.wesseling@nijmegen.nl

06- 52751688