Community of Practice voor de OW

De 4 meer stedelijke Zeeuwse gemeenten Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland, willen duidelijke vervolgstappen maken geïntegreerde gebiedsbenaderingen met inbedding van bodem en ondergrond. Samen met de bodemcollega’s van andere Zeeuwse gemeenten hebben wij afgelopen jaar een CoP rond bodem en omgevingswet doorlopen. Daarin hebben we de betekenis en kansen van bodem en ondergrond binnen de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet (omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplan, participatie, digitale ontsluiting, etc) verkend en daarmee geëxperimenteerd aan de hand van concrete gemeentelijke casussen.

Wij willen als CoP in 2018 6 werksessies organiseren op inspirerende locaties die ons helpen om los te komen van ingesleten patronen. De thema’s en casussen daarbij gaan we in onderling overleg bepalen. We zullen in ieder geval de trajecten van omgevingsvisies en omgevingsplannen die in verschillende gemeenten lopen helpen te begeleiden en te voeden. Wij willen daarbij in ieder geval 1 werksessie met betrokkenheid van bestuurders houden.

Projectinformatie

Uitvoering:

Projectleider:

Contact: Walter Jonkers

w.jonkers@zeeland.nl

0118- 631708