Toplaag, Gelderland

In het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015 – 202 is een aantal sporen uitgewerkt waarlangs gewerkt wordt aan een duurzaam beheer van bodem en ondergrond. Een van de sporen waarlangs gewerkt wordt is: werken aan een gezonde toplaag voor landbouw, natuur en regulatie.

Onder toplaag wordt verstaan het deel van de bodem waarop we ons voedsel verbouwen, op bouwen en waarop we samen met vele planten en dieren leven. Dit meervoudig gebruik van de toplaag geeft al aan dat naast bodem en ondergrond, de toplaag ook een belangrijke factor is in het behalen van provinciale doelen vanuit andere provinciale programma’s zoals landbouw, natuur en water.

Projectinformatie

Uitvoering:

Projectleider:

Contact: Henk Driessen: 026 359 9396| 06 52802443|

h.driessen@gelderland.nl