Bijdrage regeling regioprojecten

Regioprojecten

In deze vorm is het voor overheden mogelijk om ondersteuning te krijgen om het proces richting de Omgevingswet en de plek van bodem en ondergrond daarin vorm te geven. Doel van deze bijdrageregeling is dat er wordt gewerkt aan de doelstellingen en kerninstrumenten van de Omgevingswet die over het belang van bodem, grondwater en ondergrond gaan. Bijvoorbeeld: 3 overheden (gemeente, waterschap, provincie) werken aan het integreren van bodem-, grondwater- en ondergrondaspecten en belangen in een omgevingsvisie. Op de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl kunt u voorbeelden vinden van deze projecten bij het onderdeel Praktijkondersteuning.

De bijdrage van het programma is op basis van max. 50% cofinanciering (naar inzet en/of financieel), met een plafond van €15.000,- per initiatief. Deze bijdrage kan ingezet worden voor de inhuur van een externe partij.

Bekijk de flyer voor de voorwaarden voor de bijdrageregeling regioprojecten (pdf, 362 kB).

Aanvragen was mogelijk tot 31 december 2017.