Regioprojecten 2017 en 2018

In deze vorm was het voor overheden mogelijk om ondersteuning te krijgen om het proces richting de Omgevingswet en de plek van bodem en ondergrond daarin vorm te geven. Doel van deze bijdrageregeling was dat er werd gewerkt aan de doelstellingen en kerninstrumenten van de Omgevingswet die over het belang van bodem, grondwater en ondergrond gaan. Bijvoorbeeld: 3 overheden (gemeente, waterschap, provincie) werken aan het integreren van bodem-, grondwater- en ondergrondaspecten en belangen in een omgevingsvisie.

1 Toplaag, Gelderland. Aanvraag heb ik, eindproduct nog niet.

Contactpersoon: Henk Driessen: 026 359 9396| 06 52802443| h.driessen@gelderland.nl

2 Warme Overdracht Plus, Gelderland. Aanvraag en Eindproduct (2 en 2a)

Contactpersoon: Henk Driessen: 026 359 9396| 06 52802443| h.driessen@gelderland.nl

3 Natuurlijke Alliantie, Gelderland. Aanvraag en eindproduct (3 en 3a)

Contactpersoon: Henk Driessen: 026 359 9396| 06 52802443| h.driessen@gelderland.nl

4 Toemaakdek 2.0, Gelderland. Aanvraag heb ik, eindproduct nog niet.

Contactpersoon: Leon Claassen: 0652801969 l.claassen@gelderland.nl

5 Integrale benadering Amsterdamse Ondergrond , Amsterdam. Aanvraag en eindproduct (5, 5a, 5b, 5c). Kan dit wel? Zo niet, dan toch een aparte pagina maken?

Contactpersoon: Lidwien Besselink:  06 22857947  l.besselink@amsterdam.nl

6 Netwerk Leidse regio. Aanvraag heb ik, eindproduct nog niet.

Contactpersoon: Jeroen Brouwer: 071-4065253 j.r.brouwer@katwijk.nl

7 Bodem en Ondergrond in Nijmegen. Aanvraag en eindproduct (7 en 7a)

Contactpersoon: Marike Wesseling: 06 – 52 75 16 88 m.wesseling@nijmegen.nl

8 Bodeminformatiebeheer en – overdracht ihkv de Omgevingswet, Noord-Brabant. Aanvraag heb ik, eindproduct nog niet.

Contactpersoon: Peter Ramakers:  06-18303382 | pramakers@brabant.nl

9 GGB in de OW, Noord-Brabant. Aanvraag heb ik, eindproduct nog niet.

Contactpersoon: Peter Ramakers:  06-18303382 | pramakers@brabant.nl

10 Community of Practise voor de OW, Zeeland. Aanvraag heb ik, eindproduct nog niet.

Contactpersoon: Walter Jonkers: 0118 – 631708 en w.jonkers@zeeland.nl


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond