Asbest in kaart

Door Bodem+ en het Landelijk Informatiebeheer Bodem (LIB) is in 2005 opdracht gegeven voor de uitvoering van een historisch onderzoek naar de geschiedenis en omvang van de productie, toepassing en verwerking van asbesthoudende materialen in Nederland.

Eindrapport

Het eindrapport 'Asbest in Kaart; Historisch onderzoek Asbestgebruik en Methode Asbest-kansenkaart' is sinds 10 maart jl. beschikbaar en inmiddels aan de Tweede Kamer en de bevoegde gezagen Wbb aangeboden.

Het onderzoek had de volgende doelstelling:

  • Het bepalen van de omvang van productie, verwerking en toepassing van asbest(houdende materialen) in Nederland.
  • Het bepalen van de bedrijven en bedrijfstakken waar de productie en verwerking van asbest(houdende materialen) plaats vond zowel gericht op de aard van de toepassingen als de omvang daarvan en de periode waarin het werd toegepast.
  • Het verschaffen van inzicht in de omvang van de afvalstromen gerelateerd aan de productie, toepassing en sloop van asbesthoudende materialen.
  • Het ontwikkelen van een methode voor gemeenten en/of provincies voor het opstellen van een kaart, waarop de kans op aanwezigheid van asbest zichtbaar gemaakt kan worden.

Met de rapportage is geen inzicht gegeven in alle mogelijk met asbest verontreinigde locaties in Nederland. Wel is met de rapportage inzicht gegeven in de aard en de locatie van de grootste asbestverwerkende fabrieken in Nederland. Dit zijn, buiten de asbestcementfabrieken van Eternit te Goor en Asbestona te Harderwijk, de asbestverwerkende fabrieken Van Gelder papier te Wormer, Balamundi in Huizen en Forbo in Assendelft. Ook is inzicht gegeven in de volledige asbestcyclus in Nederland.

Downloads