Lessons Learned GGB Woerden

De gemeente Woerden heeft een ambitieuze duurzaamheidsagenda en werkt aan het belang van een duurzame ondergrond in relatie tot het bereiken van een goede bodem- en grondwaterkwaliteit. In dat kader is gekeken naar de mogelijkheden van gebiedsgericht grondwaterbeheer.

Loont het om voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet met gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) aan de slag te gaan? Niet alleen vanuit de ambities van de gemeente Woerden, maar die van alle stakeholders in het bodem- en watersysteem. Om die vraag te beantwoorden zijn in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Bodem en ondergrond in 2017 en 2018 diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle stakeholders zijn uitgenodigd.

De ervaringen uit deze bijeenkomsten zijn verzameld in de notitie Lessons learned GGB Woerden.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond