Kwaliteitsborging onderzoek

In Nederland kennen we beoordelingsrichtlijnen (BRL), protocollen en normeringen die helpen bij het uitvoeren van onderzoek.

Een BRL is een richtlijn om tot betrouwbare resultaten van bodemonderzoek te komen die helpen om een goed antwoord te geven op de gestelde onderzoeksvraag. De protocollen van het SIKB zijn technische uitwerkingen van de BRL om goed om te kunnen gaan met de richtlijnen. Als laatste geeft de normering van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) de standaardmanier waarop de protocollen moeten worden uitgevoerd. Hier staan bijvoorbeeld hoeveel boringen op een locatie nodig zijn bij een bepaalde onderzoeksstrategie. Ook de laboratoria waar de bodemmonsters voor analyse heen gaan moet gecertificeerd zijn. Deze certificatie gaat volgens de AS3000. Onder deze certificering vallen ook weer protocollen die het laboratorium moet volgen om kwalitatief goede resultaten te bepalen.

In onderstaande tabel staan de belangrijke BRL richtlijnen, SIKB protocollen en NEN normeringen die horen bij het uitvoeren van verschillende typen onderzoeken.

Bodemonderzoek

Normdocumenten voor bodemonderzoek
Type onderzoek BRL SIKB protocol NEN normering
Vooronderzoek - - 5725 Vooronderzoek
Bodemonderzoek 2000 2001 Peilbuizen en grondmonsters
2002 Grondwatermonsters
2003 Waterbodem
2018 Asbest in bodem
5740 Verkennend Bodemonderzoek
5707 Asbest in bodem
NTA 5755 Nader bodemonderzoek
Partijkeuring 1000 1001 Grond en baggerspecie 5740 Verkennend Bodemonderzoek
Saneringen 6000 6001 Saneren van bodem
6003 Saneren van waterbodem
-

Erkenning van kwaliteit onderzoek

Een bedrijf of overheid kan een certificaat aanvragen voor het uitvoeren van kwalitatief goed onderzoek. Een erkende organisatie is te herkennen aan onderstaand keurmerk van het SIKB. Onderzoeken waar dit SIKB keurmerk op staat zijn dus door een organisatie uitgevoerd die voldoet aan de eisen van het SIKB en heeft het onderzoek volgens de protocollen uitgevoerd. De erkende instellingen zijn te vinden via het Zoekmenu erkende instellingen.


Zie ook

erkenningen werkendam bodemonderzoek MG 5279