Succesvolle internationale workshop CityChlor en UPSOIL

Op 19 oktober heeft Bodem+ samen met Wageningen universiteit (WUR) vanuit de Europeese projecten CityChlor en UPSOIL een internationale workshop georganiseerd met als titel: “Integrating in situ remediation technologies into land use cycles”. Beide projecten hebben overeenkomstige doelstellingen namelijk: Hoe integreer ik stedelijke herontwikkeling en bodemsanering op een duurzame manier.

Waarom samenwerken?

Tijdens de inleiding benadrukte professor Huub Rijnaarts van de WUR, dat de tijd van saneren als doel op zich achter ons ligt. We moeten naar de toekomst, saneren combineren met duurzaam herontwikkelen. Daarbij moet gestreeft worden om zoveel als mogelijk met duurzame materialen te werken, die ook in de toekomst geen negatieve CO2 footprint voor volgende generaties achterlaat.

3 generaties brownfields!

Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen. De eerste generatie brownfields zijn de (zware) industrieterreinen uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. De tweede generatie brownfields is de sociale woningbouw uit de jaren ’70. De derde generatie brownfields zijn de winkelcentra in de buitenwijken, die weggeconcureerd zijn door nieuwere winkelcentra.
Wat alle brownfields gemeen hebben is dat ze ooit ontwikkeld zijn en na een periode van ongeveer 30 jaar ongebruikt achterblijven en daarmee een negatieve footprint achterlaten. Met land use cycles, willen we de cirkel weer rondmaken. Nieuwe bestemmingen voor de brownfields zoeken, vrijkomende grondstoffen binnen het gebied duurzaam herbruiken en daarmee de negatieve footprint op het gebied doorbreken.

Innoveren loont

Algemene conclusie van de workshop was dat land use cycles veel belovend zijn en dat innovatieve in situ saneringstechnieken hiervoor een prima rol kunnen vervullen. Dit soort concepten is nieuw voor Europa en daarom is samenwerking tussen wetenschap, beleid en de private sector nodig om kennis en ervaring te bundelen. De samenwerking tussen het CityChlor en het UPSOIL project is een prima start !

Link:
www.citychlor.eu

Bijlagen(n):
Succesvolle internationale workshop CityChlor en Up soil bijlagen