Interreg CityChlor

Pollution is part of the solution

Het project CityChlor heeft als doel een geïntegreerde aanpak uit te werken voor bodem- en grondwaterverontreiniging met vluchtige gechloreerde oplosmiddelen (VOCl) in een stedelijke omgeving. VOCl's behoren tot de meest voorkomende verontreinigende stoffen, omwille van hun algemeen gebruik als oplosmiddellen en ontvetters (annex 2 van de Kaderrichtlijn water). Door hun fysisch-chemische eigenschappen veroorzaken ze grote verontreinigingspluimen in het diepe grondwater.

De veroorzakers van dergelijke verontreiniging zijn veelal kleinschalige bedrijfsactiviteiten zoals een stomerij, garage of metaalverwerkend bedrijf. In stedelijke omgeving zorgen verschillende bronnen vaak voor gemengde en complexe grondwaterverontreinigingen, die zich meestal onder bebouwing bevind. Bovendien kunnen deze stoffen uitdampen en zo de kwaliteit van de binnenlucht in gebouwen aantasten. Dergelijke problemen komen in heel Noord-West Europa voor.

Met CityChlor hebben 9 partners uit Vlaanderen, Duitsland, Nederland en Frankrijk de krachten gebundeld, ondersteund door Interreg. Via een uitgebreide literatuurstudie, lokale pilot projecten en gespecialiseerde studies zal CityChlor antwoorden zoeken en praktische oplossingen voorstellen.

Workshop SLIM Grondwatermonitoren 23 maart 2010
Op 23 maart 2010 vond de workshop SLIM Grondwatermonitoren plaats in Utrecht. Genodigden en geïnteresseerden discussieerden over verschillende vraagstellingen op het gebied van monitoring. De workshop was een groot succes: er is veel informatie en inspiratie uit naar voren gekomen!

Presentaties

Uitwerking Workshops

  • Verslag workshop SLIM Grondwatermonitoren - 23 maart 2010 (download onderaan deze pagina)

Downloads

Externe links