Voorkom een Nieuwe Actie Tankslag!

Dit project is één van de acht gegunde projecten in de eerste uitvraag (2016) van het Kennis- en Innovatieprogramma.

Opgave

Sinds 2007 worden in het kader van het energie- en klimaatbeleid aan benzine en diesel bio-componenten toegevoegd. Het gebruik van bio-componenten heeft niet alleen voordelen, maar - vanuit bodembeleid - ook belangrijke nadelen. Het gebruik van bio-componenten leidt namelijk tot de aanwezigheid van verontreinigingen in de biodiesel die vermoedelijk sterk corrosief zijn. Vooral stalen tanks die niet zijn voorzien van een coating blijken in hoog tempo te worden aangetast. De verwachting is dat binnen enkele jaren daadwerkelijk lekkages bij dieseltanks gaan optreden.

Projectdoel / oplossing

Het project ‘Voorkom een nieuwe actie tankslag’ onderzoekt in welke mate biobrandstoffen leiden tot corrosie van opslagtanks en ontwikkelt een daarop afgestemd keuringsregime. Het project omvat de volgende onderdelen: 1. Inventarisatie en onderbouwing van de problematiek; 2. Ontwikkeling van een nieuwe keuringsmethode voor ongecoate ondergrondse tanks voor opslag van biobrandstoffen; 3. Advies aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) over de wettelijke keuringstermijnen.

tankaanslag

Resultaat

De uitkomsten van het project worden vertaald in een actueel bodembeschermingsbeleid voor diesels en benzine met bio-bijmenging in gecoate / ongecoate tanks. Dit beleid wordt verankerd in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in (SIKB-)documenten voor het keuren - meten, bemonsteren, analyseren, beoordelen - van tanks.

Samenwerking

Het project is een samenwerking van Syntec, Hamer Installatietechniek, Bioclear, Van der Heide Inspectie en SIKB.

Projectinformatie

  • Indiener: SIKB
  • Looptijd: 1 jaar
  • Budget: € 130.873
  • Multipliergroep: 1 (100% financiering)
  • Contactpersoon: Dhr. Henk Koster via tel. 085 – 4862450  of Henk.Koster@sikb.nl