Bodembeleid ontwerpen en beheren via de Bodemscan - Op naar 2015

In opdracht van het project Ondergrond van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant heeft ORG-ID een scan gemaakt om daarmee als organisatie bodembeleid te ontwerpen en te beheren. Het uitgangspunt voor de ontwikkelde scan is het feit dat beleid en beheer van bodem en ondergrond snel veranderen.

Bodembeleid maken en beheren vraagt steeds meer om een integrale aanpak. De Bodemscan is een instrument om die veranderende wereld inzichtelijk te maken binnen een organisatie, zowel op individueel als op organisatorisch niveau. Dit inzicht zorgt voor een verbreding van sectoraal niveau naar een integrale aanpak. Inmiddels zijn er bij verschillende provincies, gemeentes, RUD's en/of waterschappen Bodemscans uitgevoerd. Er is nog een beperkt aantal mogelijkheden om - gratis - van de Bodemscan gebruik te maken.

Hoe werkt de Bodemscan?

In drie stappen helpt de Bodemscan u om door middel van ‘zelftypering' te onderzoeken waar u, of uw organisatie, nu staat(n) ten opzichte van veranderingen op het gebied van bodem en ondergrond. Vragen die via de scan o.a. aan bod komen zijn: Hoe verhoud je je tot de ontwikkelingen in het bodembeleid, tot andere professionals in je project of afdeling en tot signalen die er - van binnen en van buiten - op je afkomen? De antwoorden worden via de scan gewogen waaruit een eindbeeld ontstaat. Bodem+ en iemand van ORG-ID begeleiden de Bodemscan. Om de scan goed uit te voeren is minimaal 3 uur tijd nodig.

Wat levert de Bodemscan op?

De Bodemscan geeft u, als beroepskracht meer zicht op uw professionele focus en de focus van uw organisatie. Hoewel de scan een momentopname is, en dus indicatief en relatief, geeft de scan ook een blik op de toekomst. De scan kan ook een uitstekend hulpmiddel zijn voor een teammanager, of projectleider, om in een sfeer van open communicatie met medewerkers de (aanwezige en te ontwikkelen) competenties adequaat af te stemmen op doel en richting van de organisatie, het project en het team.

Doelgroep Bodemscan

De doelgroep voor de Bodemscan is met name de bevoegde overheden (provincies en gemeenten) en de omgevingsdiensten. Enkele reacties van een aantal deelnemers aan de Bodemscan.

"De Bodemscan gaf ons team bodem de kans om onszelf en ons werkveld onder de loep te nemen" (gemeente).

"De insteek van de Bodemscan bij ons was gericht op teamniveau. Dit heeft geresulteerd in het verankeren van de resultaten van de Bodemscan in een Jaarplan voor het bureau" (provincie).

"Als tool heeft de Bodemscan veel potentie, maar als afdeling moeten we er zelf iets mee doen"(gemeente).

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst of zich wilt aanmelden voor de Bodemscan dan kunt u contact op nemen met Irma Kerkhof (irma.kerkhof@rws.nl). Vooralsnog zijn er geen kosten verbonden aan de begeleiding van Bodem+ en ORG-ID van de Bodemscan. Als u zich heeft aangemeld dan nemen wij contact met u op om een voorgesprek te plannen waarin we afspraken maken over inzet en verwachtingen. Daarna wordt in overleg een datum geprikt en komen twee of meer facilitatoren langs (afhankelijk van het aantal deelnemers) om de begeleiding van de Bodemscan op locatie te doen.