Activiteiten ondergrond 2016

In het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 staan voor de ondergrond de artikelen 2 en 3 centraal. Artikel 2 richt zich op: duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond. Artikel 3 gaat over onderzoek naar instrumentarium voor duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond.

In 2016 hebben we de volgende activiteiten:

Praktijkgemeenschap 'Ruimte voor ondergrond 2016-2017'

In 2015 is een eerste praktijkgemeenschap georganiseerd. Acht ervaren professionals hebben een jaar hun praktijken gedeeld en samengewerkt aan de vraag “Hoe help ik als ondergrondregisseur mijn collega’s binnen en buiten de organisatie bij oplossingen van gedeelde gebiedsopgaven”. Voor 2016-2017 organiseren we een nieuwe praktijkgemeenschap met als centrale vraag “Hoe kunt u effectief vanuit ondergrond samenwerken met ruimte om een optimale bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving”.

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Convenant (UP) bodem en ondergrond faciliteren we deze nieuwe praktijkgemeenschap om een slimme samenwerking tussen ondergrond en ruimte te stimuleren, anticiperend op de nieuwe Omgevingswet. De praktijkgemeenschap is een veilig platform waarmee je eigen ambitie concreet een uitlaatklep krijgt voor werkgerelateerde ondergrondthema’s.

Masterclasses financiering ondergrond

Op 4 februari 2016 is een masterclass georganiseerd. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, waarbij meervoudige businesscases (dus met meerdere partijen) als voorbeeld dienden, is geoefend hoe deze te financieren. Doel van deze vorm van kennisuitwisseling is ook het bieden van een podium aan professionals om kennis en ervaringen met elkaar te delen en nieuwe handvatten samen te ontwikkelen voor succesvol en duurzaam inzetten van de bodem en ondergrond. Lees meer hierover in het artikel Integrale aanpak en gezamenlijke investering creëert toekomstwaarde en het artikel Denk aan de toekomst bij meervoudige investeringen.

We gaan een stap verder rondom het onderzoeken naar financiële instrumenten. Daarbij werken we samen met het project gebiedsgericht grondwaterbeheer. Ook daar worden onderzoeken gedaan naar de financiële mogelijkheden. Voor 2016 en 2017 worden rondom een aantal onderwerpen en aan de hand van praktijkvoorbeelden masterclasses georganiseerd. Bovendien ontwikkelen we een levende CoP die op zichzelf kan functioneren.

Ondersteuning in de regio

Naast de landelijke thema’s ondersteunt het UP diverse regio’s in hun doelstellingen om ondergrondbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. We richten ons specifiek op de ondergrond maar altijd gerelateerd aan brede maatschappelijke opgaven.