Financierbare business cases ondergrondprojecten

In opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant is onderzoek gedaan naar financieel haalbare ondergrondprojecten. Enkele conclusies van het onderzoek zijn: de overheid moet zowel een kader stellende als stimulerende rol aannemen en financiers doen er goed aan samen te werken bij de realisatie van een ondergrondproject. Het definitieve rapport en de samenvatting zijn in november 2014 opgeleverd en nu beschikbaar.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Triple Bridge en had als centrale vraagstelling:

Welke concrete handvatten, zowel naar inhoud als naar proces, kunnen worden geformuleerd om te komen tot financieel haalbare business cases voor ondergrondprojecten en waarmee de stap naar uitvoeringsprojecten kan worden gemaakt?

Bij de uitvoering van het onderzoek is een aanpak gekozen waarbij ‘van buiten naar binnen’ is gekeken naar ondergrondprojecten. Binnen het onderzoek zijn daarom breed interviews gehouden met stakeholders zowel binnen als buiten het werkveld ondergrond. Zo is er gesproken met banken, pensioenfondsen, fondsbeheerders, drinkwaterleidingbedrijven, energienetwerkbeheerders en andere betrokkenen en initiatiefnemers voor ondergrondprojecten. Daarnaast zijn pilotprojecten geanalyseerd, waarvan de kritische succes- en faalfactoren zijn bepaald. Ook zijn de mogelijke financieringsconstructies op een rij gezet.