Hoe kan het gebruik van Brownfields worden gestimuleerd?

Deze studie ontsluit bestaand instrumentarium voor de Nederlandse situatie zodat het gebruik van Brownfields wordt gestimuleerd, bijv. vanuit omgevingsvisies. Bij deze studie wordt aandacht geschonken aan de minder in het oog springende terreinen; Brownfields. De doelgroepen voor deze studie zijn in eerste instanties de gemeenten (groot tot klein), maar ook provincies en andere grondbezitters als bijvoorbeeld havenbedrijven. Het gaat hierbij ook vooral om het betrekken van een breed scala aan typen actoren, dus niet per se een studie gericht op de bodemspecialist. Hierbij is te denken aan opstellers en beslissers van omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Projectinformatie

Uitvoering: Witteveen en Bos, Tauw en Antea Group.

Projectleider: Willem Hendriks

Contact: willem.hendriks@witteveenbos.com

Begeleiding : Jan Fokkens & Jos van Wersch

Contact begeleiding : jan.fokkens@rws.nl 06-53121771 & jos.van.wersch@rws.nl 06-11397406

Bijdrage vanuit bodemconvenant: €50.000,-Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond

download