Kennis- en Innovatieontwikkeling

UP-112

Om de kwaliteit van bodem en ondergrond te verbeteren zijn kennis en innovatie nodig. Daarom hebben de convenantspartners afgesproken gedurende de looptijd van het convenant een budget van €10 miljoen beschikbaar te stellen voor kennis- en innovatieontwikkeling. In verschillende fases doen de Convenantspartijen van het Bodemconvenant uitvragen naar projecten die bijdragen aan duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond.

Uitvraag 2016

In 2016 is een budget van €2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor kennis- en innovatieprojecten. In het voorjaar is de eerste uitvraag gedaan en begin september zijn de acht gegunde projecten bekendgemaakt.

Evaluatie

Het proces en de inhoud van de uitvraag zijn geëvalueerd om zo verbeterpunten door te voeren voor uitvragen die de komende jaren op de planning staan.


beeldmerk UP Convenant BenO