Kennis- en Innovatieontwikkeling

UP-112

Om de kwaliteit van bodem en ondergrond te verbeteren zijn kennis en innovatie nodig. Daarom hebben de convenantspartners afgesproken gedurende de looptijd van het convenant een budget van €10 miljoen beschikbaar te stellen voor kennis- en innovatieontwikkeling. In verschillende fases doen de Convenantspartijen van het Bodemconvenant uitvragen naar projecten die bijdragen aan duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond.

Uitvraag 2016

In 2016 is een budget van €2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor kennis- en innovatieprojecten. In het voorjaar is de eerste uitvraag gedaan en begin september zijn de acht gegunde projecten bekendgemaakt.

Evaluatie 2016

Het proces en de inhoud van de uitvraag zijn geëvalueerd om zo verbeterpunten door te voeren voor uitvragen die de komende jaren op de planning staan.

Uitvraag 2017

In 2017 is een budget van € 2.716.000,- tot € 3.616.000,- gereserveerd voor innovatieprojecten die bijdragen aan de Kennisinfrastructuur, en Kennisdoorwerking in het bijzonder. De uitvraag van het kennisbudget van 2017 ziet er daarom anders uit dan de uitvraag in 2016. Zo zijn er vier verschillende vormen van aanbesteden uitgewerkt en is daarvoor op basis van prioritering een beschikbaar budget voor vastgesteld. Lees hier meer over de uitvraag 2017.


beeldmerk UP Convenant BenO